Veel enthousiaste reacties op Eerelmans Passie

Maar liefst negentig kunstwerken zijn op Museum Nienoord ingeleverd voor de amateurschilder-competitie Eerelmans Passie. De meeste aanmeldingen komen uit de drie noordelijke provincies, daarnaast zijn ook België en Noord-Holland vertegenwoordigd. De leeftijd van de deelnemers varieert van 23 tot 79 jaar; passie is tijdloos en voor iedereen! Hoewel... het merendeel van deze groep gedreven artistiekelingen is vrouw, 20 mannen trotseerden het wedstrijdelement, met overgave. De kundige juryleden Jan Ernst Douma, Hinke Posthuma en Hiske Wiersma trekken een dag uit om alle schilderijen te beoordelen. Elk schilderij wordt op de ‘plek des oordeels’ neergezet en in beschouwing genomen. Het kunstwerk is voorzien van de deelnemercode en (doorgaans) een korte beschrijving. Na alle beoordelingen motiveert de jury in een rapport de keuze die ze hebben gemaakt. Eind april weten de deelnemers of ze tot de tien geselecteerden behoren. De spanning stijgt...

  

  

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gepubliceerd op 21-04-2015