Veel belangstelling voor opening Bestemming Bereikt!

Op 28 maart om 16.15 uur opende Piet de Vey Mestdagh, gedeputeerde van cultuur,  de nieuwe rijtuigexpositie van Museum Nienoord: Bestemming Bereikt!

De nieuwsgierigheid naar de tentoonstelling was groot. Al om half vier arriveerden de eerste genodigden en daarna bleven de gasten toestromen.

 In zijn speech benadrukte de heer De Vey Mestdagh dat hij verrast was door de opening van de nieuwe tentoonstelling, aangezien anderhalf jaar geleden het voortbestaan van het museum in het geding kwam, mede door de plannen van de provincie Groningen om de subsidie voor het museum te stoppen. Sindsdien is er veel veranderd en kan het museum, mede met steun van de provincie Groningen, toch beginnen aan een nieuw museumseizoen.

Na de openingstoespraken gingen de deuren naar de expositiehal open en konden de gasten, onder het genot van een hapje en een drankje, op hun gemak de expositie bewonderen.

De nieuwe expositie is klaar maar Museum Nienoord heeft haar bestemming nog niet bereikt. In de komende vier jaar zal er hard gewerkt worden om borg en rijtuigcollectie met elkaar te verbinden in interessante verhalen over de Groninger geschiedenis. 

Foto: Hein Bekenkamp

Gepubliceerd op 29-03-2013