Taskforce aan de slag om Museum Nienoord open te houden

Na een jaar waarin bestuur, directie en medewerkers erg hun best hebben gedaan om een oplossing te vinden voor de moeilijke financiële situatie van Museum Nienoord, moet nu helaas geconstateerd worden dat een oplossing niet bijtijds voorhanden is. Sinds de forse bezuinigingen in 2012 is er gezocht naar een oplossing waarmee zowel het museum als de collectie in stand kan worden gehouden.

Ondanks de moeilijke financiële situatie zijn er de laatste jaren een aantal belangrijke vernieuwingen doorgevoerd. Met ‘Bestemming Bereikt’ is een meer eigentijdse rijtuigexpositie verzorgd die aansluit bij de lokale en regionale geschiedenis. In de borg is een vaste expositie ingericht over de geschiedenis van de borg en haar bewoners. Daarnaast werden enkele kwalitatieve wisselexposities gerealiseerd, waaronder recent de Eerelmanexpositie. Het museum kreeg op deze nieuwe koers veel positieve reacties.

In de aanloop naar een nieuwe provinciale cultuurnota vanaf 2017 ziet het museum zich nu voor het probleem gesteld om 2016 financieel te overbruggen. De gemeente Leek heeft voorgesteld om de regie over te nemen van het huidige bestuur en een taskforce in te stellen die aan oplossingen gaat werken. Omdat er nog geen directe zekerheid is over de financiering van het museum na 1 november 2015 ziet het gehele bestuur van Museum Nienoord zich genoodzaakt om af te treden op dinsdag 3 november 2015. Dit is ook de reden waarom per die datum het dienstverband van de medewerkers wordt beëindigd alsmede het contract met de directeur. 

Het bestuur van Museum Nienoord ondersteunt het idee van de taskforce en wil zich inzetten om de overdracht naar het volgend bestuur zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarmee wordt tevens voor het vervolg van Museum Nienoord alle ruimte gegeven aan de gemeente Leek en de door de gemeente Leek opgerichte taskforce. Enkele bestuursleden hebben zich in beginsel bereid verklaard om plaats te nemen in een daarop volgend (interim-) bestuur. 

 

Gepubliceerd op 02-10-2015