Nieuwe rijtuigexpositie 'Bestemming Bereikt!'

Op 29 maart 2013 opent Museum Nienoord het museumseizoen met een nieuwe rijtuigexpositie Bestemming Bereikt. Deze tentoonstelling belicht op verschillende manieren het reizen per rijtuig in de 19e eeuw.

Met multimediale technieken, waaronder film, een simulator, geur en geluid, presenteren we een interactieve tentoonstelling waar bezoekers een goede indruk krijgen van de vervoersmogelijkheden en -onmogelijkheden aan het einde van de 19e eeuw. 

De expositie laat zien met welke uitdagingen een negentiende-eeuwse reiziger te maken kon krijgen tijdens een rit met een rijtuig van Leek naar Groningen. Een reis die de laatste bewoners van Borg Nienoord, de familie Van Panhuys, regelmatig maakten als zij voor zaken of familiebezoek in de stad moesten zijn.

In zes zogenaamde exhibits laten we rijtuigen zien die in de 2e helft van de 19e eeuw veel werden gebruikt als privé-rijtuig of  voor het  openbaar vervoer. Zo is er bijvoorbeeld een  zogenaamde familieomnibus te zien van het beroemde merk  “Spyker”. Maar er is ook een Koninklijke Coupé opgesteld die werd gebruikt door Koningin Emma wanneer zij visites aflegde in Amsterdam.

De expositie wordt aangevuld met vitrines, waarin rijtuiggerelateerde voorwerpen worden getoond, zoals zilveren beslag, zwepen, riemen en halsters. Tot slot kunnen bezoekers een kijkje nemen in een wagenmakerswerkplaats aan het begin van de 20e eeuw.

De tentoonstelling wordt op 28 maart a.s. officieel geopend door Piet de Vey Mestdagh, gedeputeerde van de Provincie Groningen.

Gepubliceerd op 12-03-2013