Publicatiedatum: 1 februari 2013

In 2013 zet het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek een nieuwe koers in waarbij de monumentale borg, naast de omvangrijke collectie rijtuigen, een belangrijke rol krijgt. Overkoepelende naam voor borg en rijtuigmuseum wordt Museum Nienoord. De nieuwe koers wordt uitgezet door Gitta op den Akker die op 1 januari 2013 is aangetreden als directeur van Museum Nienoord.

In de nieuwe plannen voor het museum vormen de verhalen over de historie van de  borg en de omgeving een belangrijk uitgangspunt. In de programmering van activiteiten zal de focus liggen op de band die van oudsher bestaat tussen borg en omgeving.  We gaan dan ook intensiever samenwerken met partners op het landgoed en met organisaties en ondernemers uit de omgeving.

In 2013 werken we aan het ontwikkelen van een gevarieerd aanbod van activiteiten en evenementen. Met o.a. lezingen, concerten, kinderactiviteiten en markten richten we ons op gezinnen met kinderen, opa’s en oma’s met hun kleinkinderen, dagtoeristen en toevallige voorbijgangers.  We gaan ons profileren als een plek waar iets te beleven valt, maar ook als een aangename pleisterplaats voor bijvoorbeeld wandelaars en fietsers.

Het eerste grote evenement van dit jaar is de opening van de nieuwe vaste rijtuigexpositie Bestemming Bereikt! op 29 maart. Deze tentoonstelling vertelt het verhaal over het reizen per koets van en naar Groningen eind 19e eeuw, de tijd van de laatste bewoners van de borg. In die periode reisde de familie Van Panhuys regelmatig per koets van Leek naar Groningen voor familiebezoek of zaken. In de tentoonstelling ervaren de bezoekers dat een rit van de borg naar de stad een avontuurlijke onderneming was. De expositie heeft een multimediaal karakter waarbij bezoekers met beeld, geluid en geur het reizen per koets kunnen beleven.