Nieuwe expositie Borg Nienoord in voorbereiding

In het voorjaar van 2014 opent Museum Nienoord op de bovenverdieping van de borg een expositie over de geschiedenis van Nienoord vanaf 1524. Bezoekers kunnen dan ronddwalen door een borg vol verhalen en kennis maken met een geschiedenis van grote ambities, bloei en verval, drama en romantiek.

De tentoonstelling belicht het belang van de ontginning van Nienoords venen voor de ontwikkeling van de regio. Door de aanleg van kanalen en wegen in het gebied door de eerste borgbewoners, de familie Van Ewsum, veranderde de aanblik van de omgeving drastisch. Men maakt kennis met de weduwe van borgheer Wigbold van Ewsum, de taaie Beetke van Rasquert. Zij legde de basis voor de latere rijkdom van de bewoners van de borg. Door haar slimheid en ondernemende karakter kon de Nye Oert (Nienoord) uitgroeien tot de grootste en machtigste borg van Groningen. 

Rond 1700 beleefde Nienoord haar glorietijd. Onder borgvrouwe Anna van Ewsum en haar echtenoot Georg Guillaume von Inn- und Kniphausen werd Nienoord een bolwerk van adellijke macht en rijkdom. Zij richtten Nienoord in als een modern barok familiepaleis. De borg beschikte in die dagen over fraai aangelegde klassieke tuinen, passend bij een buitenverblijf voor plezier en vermaak. De schelpengrot, die ook nu nog te bezichtigen is, is in die periode gebouwd. In de oude danszaal komt de grandeur en overdaad van de 17e eeuwse borg tot leven, temidden van de originele geschilderde wandpanelen van Herman Collenius. 

Maar ook de drama's in het leven van de borgbewoners en het verval van de borg in de negentiende eeuw krijgen aandacht. Geregeld zaten de borgbewoners door oorlogen of mismanagement krap bij kas waardoor zij genoodzaakt waren waardevolle meubels of kunstwerken uit de borg te verkopen. Ook kwam het voor dat delen van de borg werden afgebroken en verkocht of hergebruikt werden als bouwmateriaal. De prachtige beschilderde wandpanelen uit de danszaal zijn in zo'n economisch zware periode zelfs gebruikt als wandbetimmering in de stal.

In de verdere toekomst zal Museum Nienoord ook aandacht besteden aan de twintigste eeuw, waarin de borg, na de dood van de laatste bewoners, de familie Van Panhuys in 1907, voor allerlei verschillende doeleinden gebruikt is geweest.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

  

Gepubliceerd op 24-10-2013