Nieuwe expositie: Verborgen Verhalen

Vanaf zaterdag 29 maart is de nieuwe expositie ‘Verborgen Verhalen’ te bezichtigen op de bovenverdieping van de borg. Met deze expositie wordt de luisterrijke geschiedenis van de borg en zijn plaats in de Groninger geschiedenis getoond. De verborgen verhalen van dit monumentale pand en zijn bewoners worden opnieuw tot leven gebracht; verhalen vol grote ambities, tijden van bloei en verval, drama en romantiek. In de expositie wordt deze verborgen geschiedenis verteld aan de hand van de thema’s Landschap, Gebouw en Familie.

Het landschap: ontwikkeling van het gebied van veenmoeras tot landgoed

Waar ooit slechts veenmoerassen en woeste gronden lagen, zag jonker Wigbold van Ewsum mogelijkheden. Hij begon in 1508 met het opkopen van grote stukken veengebied bij Midwolde en liet het veen afgraven zodat hij geld kon verdienen met de turfwinning. Aan de rand van het moeras bouwde hij een nieuw huis, de Nije Oord. De ontginning van het veengebied was cruciaal voor de ontwikkeling van de regio. Deze ontwikkeling wordt in de tentoonstelling zichtbaar gemaakt door een combinatie van animatiefilmpjes en kaartmateriaal. Zo kunt u de bijzondere transformatie zien die het gebied sinds 1508 heeft doorgemaakt.

Het gebouw: bloei en verval door de eeuwen heen

De borg kent vele stadia van bloei en verval, groei en sloop. Veel is verdwenen, maar wat resteert zijn de vele verhalen en de mythes die tot de verbeelding spreken, en enkele concrete overblijfselen zoals de Colleniuspanelen, de schelpengrot en de toegangspoort. In de borgzaal wordt de bouw en sloop van de borg getoond, en wordt de glorietijd van Nienoord tot leven gebracht met flonkerende kaarsen, muziek en dans. Bezoekers kunnen hier luisteren naar dansmuziek uit verschillende periodes en een hofdans leren dansen.

De families: grote ambities en nederlagen

De ontstaansgeschiedenis van Leek en de ontwikkeling van de streek Vredewold is nauw verbonden met de geschiedenis van de families Van Ewsum, Van Inn- und Kniphausen en Van Panhuys. In de tentoonstelling kunt u nader kennismaken met de belangrijkste personen uit deze families. Via audiovisuele portretten stellen de borgbewoners zich voor en leert u meer over hun eigenaardigheden, passies, en ambities.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

Gepubliceerd op 26-02-2014