Meer subsidie voor museum in 2017

Museum Nienoord ontvangt in 2017 verdubbelde subsidies van provincie en gemeente, waarmee de toekomst verzekerd is.
Eind 2015 leek het doek te vallen voor het museum in de schitterende borg met de voor Groningen unieke uitstraling van een 19de eeuws buiten. Een bitter einde voor het van oudsher bekende Nationaal Rijtuigmuseum met een van de weinige nationale collecties die zich in de provincie Groningen bevinden: de grootste collectie rijtuigen en sledes van Nederland. Nadat de gemeente Leek het initiatief nam tot oprichting van een taskforce lukte het met een minimum aan museummedewerkers, maar met steun van gemeente en provincie, om het museum voor 2015 en 2016 in stand te houden.
Bestuur en directie danken alle betrokkenen die hieraan meegewerkt hebben, provincie en gemeente, maar ook vrijwilligers, andere musea en vele donateurs en vrienden. Zonder al hun hulp en steun zou dit niet mogelijk zou zijn geworden.

Nu is er dan ook financiële duidelijkheid voor 2017. Tijd voor een feestje: het museum doet dat met een versterking van de programmering, en ook door een uitbreiding van het openingsseizoen naar het hele jaar. Vrijwilligers, medewerkers, directie en bestuur hebben jaren naar dit moment uitgekeken.

Borg Nienoord in vogelvlucht

“Het gemeentebestuur van Leek, dat het borg- en rijtuigmuseum Nienoord een warm hart toedraagt, is zeer verheugd dat de provincie het museum een substantiële subsidie heeft toegekend. Hiermee geeft het provinciebestuur ook een mooi signaal af naar het bestuur en de vele vrijwilligers van het museum, dat ze met hun plannen op de goede weg zijn. De gemeente is graag bereid om met raad en daad het museum te ondersteunen. Immers de borg is toch een belangrijk visitekaartje van onze gemeente.”
Berend Hoekstra
Burgemeester gemeente Leek


“Buitengewoon goed nieuws, voor de nationale collectie rijtuigen en sledes, en voor de borg Nienoord. We zijn zeer blij met deze erkenning en subsidie voor het museum, en feliciteren onze collega’s van het museum er van harte mee.”
Ariën Nielsen
Voorzitter stichting Paard en Karos, collectiestichting


Plannen voor 2017 zijn nu om de organisatie te versterken, zodat er meer tentoonstellingen kunnen komen, en meer programmering hier omheen. Het museum blijft in de winter open, met ook een extra expositie.

Op meerdere niveaus en met nieuwe insteken kan Museum Nienoord zich verder ontwikkelen als Nationaal Rijtuigmuseum en centrum van streekhistorie. Daarnaast als borg met oog voor de 19de eeuw, maar ook voor hedendaagse beeldende kunst en als locatie voor een veelheid aan publieksevenementen. Voorts kunnen aan vrijwilligers met een grotere verscheidenheid in achtergrond zinvolle samenwerkingen worden aangeboden. Bijvoorbeeld in de randprogrammering, cultuureducatie, locatie- en streekhistorisch onderzoek e.a. Geïnteresseerden hiervoor kunnen informatie verkrijgen bij info@museumnienoord.nl.

Mertijn Dijkstra, voorzitter Stichting Museum Nienoord               

Geert Pruiksma, directeur

 

 Foto: Roelof Feringa

 

 

Gepubliceerd op 13-07-2016