De tafelbel van de hoofdkoetsier

Onlangs heeft Museum Nienoord een alleraardigst voorwerp verkregen uit een schenking. Het gaat om een kleine bronzen tafelbel in een messing frame. Vermoedelijk is dit de tafelbel van de hoofdkoetsier van borg Nienoord. Het gehele voorwerp is slechts 10 cm hoog en 20 cm breed. Als je het kleine porseleinen knopje aan de voorzijde een halve slag draait, dan weerklinkt een luid en hooggestemd tinnngg-geluid.


De overlevering wil, dat dit de bel zou zijn van de hoofdkoetsier op Huize Nienoord, rond 1850..... Het voorwerp maakt een oudere en niet Nederlandse indruk, maar dat zegt natuurlijk niets, mogelijk is het meegekomen als souvenir van een verre reis. De meisjesnaam van de echtgenote van genoemde hoofdkoetsier was Bron. Dit weten we van de schenkster, mevrouw Anke Dijker-Rieskes die op Terschelling woont. Door vererving via ooms en tantes is de tafelschel in haar bezit geraakt. De naam van de hoofdkoetsier zelf is haar helaas onbekend.

We zouden graag willen weten wie deze man was en wat zijn functie inhield. Een tafelschel werd over het algemeen gebruikt door freules en jonkvrouwen, niet door koetsiers....Als je dit in overweging neemt dan is het mogelijk dat de hoofdkoetsier tegelijkertijd major domus van borg Nienoord was?

Van 1842 tot 1884 was meneer Ferdinand Folef baron Von Inn- und Kniphausen heer op Nienoord. Was de hoofdkoetsier mogelijk één en dezelfde als veldwachter Jan Sikkes Beukema, de oude knecht van dolle jonker Folef? Beukema en zijn vrouw kwamen namelijk op de borg te wonen als huisbewaarders. Het is duidelijk dat er nog veel uitgezocht moet worden. Daarvoor willen we ook uw hulp inschakelen, want misschien weet één van onze lezers meer te vertellen over deze bijzondere tafelbel, over de hoofdkoetsier of over Jan Sikkes Beukema. Reacties zijn welkom via info@museumnienoord.nl of per telefoon 0594-512260.

Eén ding is zeker: de tafelschel is zonder twijfel een bijzondere aanwinst voor het museum! Zeker omdat we slechts weinig tastbare voorwerpen van de borg bezitten. 

© Jan Zijlstra, conservator Museum Nienoord

Gepubliceerd op 21-11-2014