Bestemming Bereikt! Mede mogelijk gemaakt door...

Op 28 maart jl. vond in Museum Nienoord de opening plaats van de nieuwe rijtuigtentoonstelling Bestemming Bereikt!. Een tentoonstelling die tot stand is gekomen met heel veel hulp van enthousiaste vrijwilligers, tentoonstellingsbouwers, beeldresearchers, software specialisten, historici en rijtuigexperts.

Maar dit grote project hadden wij nooit kunnen realiseren zonder financiële steun van verschillende fondsen. Dankzij bijdragen van het coöperatiefonds Rabobank Noordenveld West-Groningen, de Provincie Groningen, de ANWB, het VSB fonds en het J. B. Scholten fonds kan het publiek vanaf 29 maart a.s. genieten van een splinternieuwe rijruigexpositie.

Het coöperatiefonds van de Rabobank Noordenveld West-Groningen is een fonds voor projecten die een economische, maatschappelijke of culturele bijdrage leveren aan de regio Noordenveld West Groningen. Vanwege het vernieuwende karakter van de rijtuigexpositie (een historisch onderwerp in een modern jasje) was dit fonds bereid de expositie te steunen.

Ook hebben wij een bijdrage van de Provincie Groningen ontvangen. Want het uitgangspunt van de expositie om de geschiedenis van de monumentale Borg Nienoord en de kleurrijke verhalen over haar bewoners te betrekken bij de tentoonstelling, sluit goed aan bij de ambities van Het Verhaal van Groningen.

De ANWB was enthousiast over het onderwerp van de tentoonstelling: reizen en vervoer in de 19e eeuw.

Ook van het J.B. Scholtenfonds ontvingen wij een bijdrage voor de nieuwe tentoonstelling. Dit fonds ondersteunt o.a. initiatieven op gebied van erfgoed-educatie in regionaal verband.

Tot slot ontvingen we een bijdrage van het VSB fonds. Dit fonds helpt bij het mogelijk maken van projecten die cultureel erfgoed toegankelijk maken voor een groot of nieuw publiek. Wij zijn blij dat dit fonds enthousiast was over ons idee voor een nieuwe rijtuigexpositie.

Graag willen wij de fondsen bedanken voor hun vertrouwen in Museum Nienoord. Dankzij hun steun kunnen wij een mooie expositie realiseren.

Gepubliceerd op 22-03-2013