Museum Nienoord heeft bijzonder veel kennis over rijtuigen in huis en stelt deze op verzoek graag ter beschikking aan anderen.

Onderzoek

Ook de museumbibliotheek van Museum Nienoord is op afspraak toegankelijk. Eenvoudige vragen per e-mail of post worden spoedig beantwoord, aan donateurs worden hiervoor geen kosten berekend.

Restauratie

Het restauratie-atelier van Museum Nienoord is op afspraak te bezoeken. Jan Zijlstra, conservator, geeft graag advies over conservering en restauratie van rijtuigen, sleden en accessoires.

Schadebepaling

Bij schade aan een rijtuig of slede geeft Museum Nienoord ook een restauratieadvies met kostenindicatie.

Depotruimte te huur

Het Nationaal Rijtuigdepot is een museaal depot, geklimatiseerd en beveiligd. Het museum heeft circa 250 m2 depotruimte te huur. Rijtuigen, sleden of museale objecten zijn welkom voor stalling, inspectie en onderhoud. Het museum hanteert hiervoor professionele tarieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Zijlstra, conservator, collectie@museumnienoord.nl.

Koetsenvriezer doodt mot, houtworm, huisstofmijt en hoofdluis KOETSENVRIEZER TIJDELIJK BUITEN GEBRUIK

Het Nationaal Rijtuigdepot beschikt over een eigen koetsenvriezer. Wekelijks wordt in de koetsenvriezer een rijtuig milieuveilig ontsmet van ongedierte. De overgebleven ruimte in de vriescel is beschikbaar voor objecten van derden, zoals bijvoorbeeld antiek, textiel, kleding en beddengoed.
Zie bijlage.