ANBI

 

Naam organisatie:

 

Museum Nienoord
Museum Nienoord is de overkoepelende naam van Stichting Nationaal Rijtuigmuseum en Borg Nienoord

Adres:

Nienoord 1, 9351 AC Leek

RSIN/Fiscaal nummer:

 NL28.23.275801

KvK:

41009598

Bestuur:

De heer S.M. Dijkstra, voorzitter
Mevrouw W. van der Schuit, secretaris
De heer J.G. Komduur, penningmeester
De heer S.J.Th. Homan, bestuurslid
Mevrouw M. Homan, bestuurslid

Doelstellingen ANBI:

 De stichting heeft ten doel:

 a. Het bevorderen bij het brede publiek van de belangstelling voor, en het inzicht in de  geschiedenis van Borg Nienoord, de regionale cultuurhistorie en de geschiedenis en  cultuur van het - gebruik van paard en rijtuig in Nederland.

 b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste  zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 Bankrelatie:

 IBAN: NL85 RABO 0335 1335 25

Beleidsplan:

Meerjaren beleidsplan Museum Nienoord

Ten behoeve van publicatie op deze website zijn om technische redenen alle illustraties (foto’s) uit deze versie verwijderd. De paginering is niet aangepast.

Beloningsbeleid:

De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd. Personeel in loondienst wordt betaald op basis van de Cao Rijksmusea.

Activiteiten:

Een actueel verslag van de activiteiten van Museum Nienoord is te vinden op onze nieuwspagina

Jaarrekening:

Jaarrekening 2016

Jaarverslag:

Jaarverslag 2014